Chikitsa – Settings

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=MJekLFEmDeQ]

Chikitsa – Manage Visit , Bill and Payment

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=J1vzabcLTdM]

Chikitsa – Followup

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=IfFIfuPefTE]

Chikitsa – Bill Detail Report

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=74ibnxMhfzI]

Chikitsa – Manage Patients

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=NJ885GuiiQM]

Chikitsa – Extensions

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=MmWjZd2BBqE]

Chikitsa – Extensions-Treatment

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=jO-4QCq3obQ]

Chikitsa – Simple To Dos

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Zfl7CW5j1BE]

Chikitsa – Appointment Report

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=GsPP4QuoFAQ]

Chikitsa – Change Appointment Status (Receptionist Screen)

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=-3Cr31Cymcw]

Chikitsa – Edit Appointment (Doctor Screen)

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=7j2S7Mzldnc]

Chikitsa – Add Appointment (Doctor Screen)

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=poVEY5hGdlg]

Chikitsa – Add Appointment (Receptionist Screen)

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=C4xlmF20qFI]

Chikitsa – Change Profile

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=eTa5mwrbk3A]

Chikitsa – Add Users

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=v7bEF5SFiRs]

Chikitsa – User Categories

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=fAbse0HUxTY]